Na vsebino
EN
7. 12. 2023

Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Bulgaria 2014-2020 proti Obshtina Balchik

C-443/22

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Evropski strukturni in investicijski skladi – Izvedba javnega naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 72 – Spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo – Sprememba roka za izvedbo – Bistvena sprememba – Nepredvidene okoliščine“


Združena z zadevo C-441/22 Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020 proti Obshtina Razgrad.


Natisni stran