Na vsebino
EN

Prijava suma prekrška

Na Državno revizijsko komisijo lahko podate prijavo suma prekrška s področja javnega naročanja:

 

Prosimo, navedite podatke o storilcu, če jih poznate (ime, priimek, naziv pravne osebe, naziv organa itn.).
Če obstaja možnost, čim bolj konkretno navedite sporna ravnanja in časovno razdobje, na katera se prijava nanaša. V primerih, ko so sporna ravnanja vezana na izvedeno javno naročilo, zapišite še številko objave javnega naročila na portalu javnih naročil ter druge okoliščine, pomembne za ugotavljanje dejanskega stanja (kdaj, kje, zakaj in kako je do kršitve prišlo).

Lahko navedete tudi vaše podatke, lahko pa prijavo pošljete anonimno.