Na vsebino
EN

Pravna podlaga in nabor prekrškov

Zakon o prekrških (ZP-1) je sistemski, temeljni zakon na področju prekrškov. Nabor prekrškov, za katere je pristojna Državna revizijska komisija, izhaja iz kazenskih določb spodaj navedenih zakonov:

Zakon o prekrških

Shema: ZP-1

Natisni stran