Na vsebino
EN

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti do spletnega mesta Državne revizijske komisije

Izjava o dostopnosti spletne strani se nanaša na dostopnost spletnega mesta www.dkom.si, s katerim upravlja Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija).

Želimo, da je portal prijazen do uporabnikov, zaradi česar ga oblikujemo in prilagajamo različnim skupinam uporabnikov.

 

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletnega mesta www.dkom.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju: ZDSMA) in Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. 12. 2016; v nadaljevanju: Direktiva EU 2016/2102).

Vsebina in platforma spletne strani sta delno prilagojeni uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti (slepi, slabovidni, dislektiki, …). Za gluhe uporabnike in osebe z različno stopnjo izgube sluha sta na voljo dva video filma, ki sta posneta v slovenskem znakovnem jeziku.

Spletna stran uporablja piškotke. Več informacij glede obdelave osebnih podatkov lahko najdete v zavihku Nastavitve piškotkov na naslovu Varstvo podatkov.

 

Nabor storitev za dostopnost

Spletišče Državne revizijske komisije omogoča:

Navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici.

Delovanje spletišča je predvidljivo.

 

Nedostopna vsebina

Na spletnem naslovu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA. Zaradi nesorazmernosti (časovnega in finančnega) bremena tako niso dostopne:

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena januarja 2022 na podlagi samoocene. Izjava se bo redno posodabljala.

Zadnja sprememba je bila narejena april 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču Državne revizijske komisije, lahko uporabniki dobijo na:

Obvestilo o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah in vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive in zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah, nam lahko pošljete na elektronski naslov .

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za kasnejši odgovor.

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča Državne revizijske komisije za osebe s posebnimi potrebami oz. ste zaznali pomanjkljivosti pri uporabi vsebin za omenjene skupine uporabnikov, nas lahko o tem obvestite na elektronski naslov .

 

Nadzor

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo. V primeru, da ugotovite odstopanja od Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, SI-1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: .

Natisni stran