Na vsebino
EN
7. 12. 2023

Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020 proti Obshtina Razgrad

C‑441/22

Združeni zadevi C-441/22 Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020 proti Obshtina Razgrad in C-443/22 Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Bulgaria 2014-2020 proti Obshtina Balchik

 

 

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Evropski strukturni in investicijski skladi – Izvedba javnega naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 72 – Spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo – Sprememba roka za izvedbo – Bistvena sprememba – Nepredvidene okoliščine“

 

 

1.      Člen 72(1)(e) in (4) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2365 z dne 18. decembra 2017,

je treba razlagati tako, da

strankama pogodbe za to, da se sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila opredeli kot „bistvena“ v smislu te določbe, ni treba podpisati pisnega sporazuma, katerega predmet je ta sprememba, saj je mogoče na soglasje volj za zadevno spremembo sklepati med drugim tudi iz drugih pisnih elementov teh strank.

2.      Člen 72(1)(c)(i) Direktive 2014/24, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2017/2365,

je treba razlagati tako, da

se s skrbnostjo, ki jo mora javni naročnik izkazati, da bi se lahko skliceval na to določbo, zlasti zahteva, da je ta naročnik pri pripravi zadevnega javnega naročila upošteval tveganja za prekoračitev roka za izvedbo tega javnega naročila zaradi predvidljivih razlogov za prekinitev, kot so običajne vremenske razmere in zakonske prepovedi izvedbe gradenj, ki so bile vnaprej objavljene in veljavne v obdobju, ki je del obdobja izvedbe navedenega javnega naročila, pri čemer take vremenske razmere in zakonske prepovedi, če niso bile določene v dokumentaciji, ki ureja postopek oddaje javnega naročila, ne morejo upravičiti izvedbe gradenj po roku, določenem v tej dokumentaciji in prvotni pogodbi o izvedbi javnega naročila.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: bolgarščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran