Na vsebino
EN

Za javno naročanje
v javnem interesu

Državna revizijska komisija je poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora, ki odloča o zakonitosti v vseh stopnjah postopka javnega naročanja.