Na vsebino
EN
22. 12. 2022

Sambre & Biesme SCRL proti Société wallonne du logement (SWL)

C-383/21

Združeni zadevi C-383/21 Sambre & Biesme SCRL proti Société wallonne du logement (SWL) in C-384/21 Commune de Farciennes proti Société wallonne du logement (SWL)

 

 

 

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Oddaja javnega naročila brez javnega razpisa – Javna naročila med subjekti v javnem sektorju – Člen 12(3) – Javna naročila, ki se dodelijo ,in house‘ – Pojem ,podobno obvladovanje‘ – Pogoji – Zastopanje vseh sodelujočih javnih naročnikov – Člen 12(4) – Pogodba med javnimi naročniki, ki imajo skupne cilje v javnem interesu – Pojem ,sodelovanje‘ – Pogoji – Neprenos v določenih rokih – Neposredni učinek“

 

 

 

1.      Člen 12(3) in (4) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

je treba razlagati tako, da

ima neposredne učinke v okviru sporov med pravnimi osebami javnega prava o neposredni oddaji javnih naročil, če zadevna država članica te direktive v predpisanem roku ni prenesla v nacionalni pravni red.

2.      Člen 12(3), drugi pododstavek, točka (i), Direktive 2014/24

je treba razlagati tako, da

v okviru ugotavljanja, ali javni naročnik skupaj z drugimi javnimi naročniki obvladuje pravno osebo, ki je izbrani ponudnik, podobno kot svoje službe, zahteva iz te določbe, da mora biti javni naročnik zastopan v organih odločanja odvisne pravne osebe, ni izpolnjena samo s tem, da je v upravnem odboru te pravne osebe predstavnik drugega javnega naročnika, ki je tudi član upravnega odbora prvega javnega naročnika.

3.      Člen 12(4) Direktive 2014/24

je treba razlagati tako, da

javno naročilo, s katerim so javnemu naročniku zaupane naloge javne službe, ki spadajo v okvir sodelovanja z drugimi javnimi naročniki, ni izključeno s področja uporabe te direktive, če javni naročnik, ki so mu bile te naloge zaupane, z opravljanjem navedenih nalog ne sledi ciljem, ki bi si jih delil z drugimi javnimi naročniki, temveč zgolj prispeva k uresničevanju ciljev, ki so skupni tem drugim javnim naročnikom.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: francoščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran