Na vsebino
EN
14. 7. 2022

EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. proti Republiki Avstriji, Bundesbeschaffung GmbH

C-275/21

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Neuporaba za postopke za izdajo začasne odredbe in revizijske postopke iz člena 2 Direktive 89/665/EGS ob neobstoju tujega elementa – Direktiva 2014/24/EU – Člen 33 – Izenačitev okvirnega sporazuma s pogodbo v smislu člena 2a(2) Direktive 89/665 – Nemožnost oddaje novega javnega naročila, če je bila količina in/ali največja vrednost zadevnih del, blaga ali storitev, določena z okvirnim sporazumom, že dosežena – Nacionalna ureditev, ki določa plačilo taks za dostop do sodišča v upravnih zadevah na področju javnih naročil – Obveznosti določitve in plačila taks za dostop do sodišča, dokler sodišče ne odloči o predlogu za izdajo začasne odredbe ali reviziji – Nepregleden postopek javnega razpisa – Načeli učinkovitosti in enakovrednosti – Polni učinek – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Direktiva 89/665 – Členi 1, 2 in 2a – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Nacionalna ureditev, ki določa zavrženje zahtevka za revizijo v primeru neplačila taks za dostop do sodišča – Določitev ocenjene vrednosti javnega naročila“

 

 

 

Združena z zadevo C‑274/21 EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. proti Republiki Avstriji, Bundesbeschaffung GmbH.


Natisni stran