Na vsebino
EN

018-023/2023 ELES, d. o. o.

Številka: 018-023/2023-6
Datum sprejema: 17. 3. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter mag. Zlate Jerman in dr. Mateje Škabar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection)«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MI – line, d. o. o., Poljanska cesta 71B, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELES, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 17. 3. 2023

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Odločitev zaradi varstva poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov v skladu s petim odstavkom 7. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/12 s sprem.) ni objavljena v celoti.

Natisni stran