EN
Številka: 018-110/2022

Naziv naročnika

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje


Predmet javnega naročila

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO OSKRBOVANIH STANOVANJ REZIDENCA OB KORNU


Natisni stran