EN
Številka: 018-090/2022

Naziv naročnika

Pošta Slovenije d.o.o.


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

POŽARNI SISTEMI družba za inženiring, trgovino, storitve in gradbeništvo d.o.o.


Predmet javnega naročila

Vzdrževanje, servisiranje in dograditev sistema videonadzora v objektih Pošte Slovenije d.o.o. za obdobje treh let


Natisni stran