EN
Številka: 018-084/2022

Naziv naročnika

Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ALTENS, družba za tehniko in inženiring, d.o.o.


Predmet javnega naročila

AVTOMATIZACIJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ


Natisni stran