EN
Številka: 018-062/2022

Naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.


Predmet javnega naročila

SKLADIŠČENJE OSEBNE VAROVALNE OPREME


Natisni stran