EN
Številka: 018-057/2022

Naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SIEL, informacijske rešitve, d.o.o.


Predmet javnega naročila

Izdelava poslovne analize za projekt »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«


Natisni stran