EN
Številka: 018-054/2022

Naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CLEANING družba za storitve in trgovino d.o.o.


Predmet javnega naročila

Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja za potrebe Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani


Natisni stran