EN
Številka: 018-048/2022

Naziv naročnika

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MATISA trgovsko uvozno-izvozno, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.


Predmet javnega naročila

VKS-11/22 Zamenjava diesel agregata na CČN Ljubljana


Natisni stran