EN
Številka: 018-046/2022

Naziv naročnika

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.


Predmet javnega naročila

Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško


Natisni stran