Na vsebino
EN
6. 6. 2024

INGSTEEL spol. s r. o. proti Úrad pre verejné obstarávanie

C‑547/22

„Predhodno odločanje – Revizijski postopki oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje – Direktiva 89/665/EGS – Člen 2(1)(c) – Odškodnina, dodeljena ponudniku, ki je bil nezakonito izključen iz postopka oddaje javnega naročila – Obseg – Izguba priložnosti“

 

 

 

Člen 2(1)(c) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007,

je treba razlagati tako, da

nasprotuje nacionalni ureditvi ali praksi, ki a priori izključuje možnost, da ponudnik, ki je bil izključen iz postopka oddaje javnega naročila zaradi nezakonite odločbe naročnika, prejme odškodnino za škodo, ki jo je utrpel zaradi izgube priložnosti sodelovanja v tem postopku za pridobitev zadevnega naročila.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: slovaščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran