Na vsebino
EN
13. 6. 2024

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S proti BibMedia A/S

C‑737/22

„Predhodno odločanje – Javno naročanje gradenj, blaga in storitev – Direktiva 2014/24/EU – Člen 18 – Načeli enakega obravnavanja in preglednosti – Člen 46 – Razdelitev javnega naročila na sklope – Možnost, ponujena ponudniku, ki je predložil ekonomsko drugo najugodnejšo ponudbo, da se mu odda sklop pod pogoji ekonomsko najugodnejše ponudbe“

 

 

 

Člen 18(1) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

je treba razlagati tako, da

načeli enakega obravnavanja in preglednosti iz te določbe ne nasprotujeta temu, da se v okviru postopka oddaje javnega naročila, razdeljenega na sklope, ponudniku, ki je predložil ekonomsko drugo najugodnejšo ponudbo, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v razpisni dokumentaciji, odda sklop pod pogojem, da se strinja z dobavo blaga in izvedbo storitev v zvezi s tem sklopom po isti ceni, kot jo je ponudil ponudnik, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo in kateremu je bil zato dodeljen drug, večji sklop tega naročila.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: danščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran