Na vsebino
EN
21. 12. 2023

„DOBELES AUTOBUSU PARKS“ SIA, „CATA“ AS, „VTU VALMIERA“ SIA, „JELGAVAS AUTOBUSU PARKS“ SIA, „Jēkabpils autobusu parks“ SIA proti Iepirkumu uzraudzības birojs, „Autotransporta direkcija“ VSIA

C‑421/22

„Predhodno odločanje – Promet – Javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Člen 1(1) – Člen 2a(2) – Člen 3(1) – Člen 4(1) – Člen 6(1) – Pogodba o izvajanju javne službe avtobusnega potniškega prevoza – Postopek oddaje javnega naročila storitev – Odprt, pregleden in nediskriminatoren razpis – Razpisna dokumentacija – Znesek nadomestila, ki ga odobri pristojni nacionalni organ – Indeksiranje, ki je omejeno časovno in na specifične kategorije stroškov – Porazdelitev tveganja“

 

 

 

Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2016/2338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016,

je treba razlagati tako, da

ne nasprotuje sistemu nadomestil, ki v okviru javnega naročila storitev in po odprtem, preglednem in nediskriminatornem postopku javnega razpisa pristojnim nacionalnim organom ne nalaga, da izvajalcu storitev potniškega prevoza, za katerega velja obveznost javne službe, dodelijo polno nadomestilo, ki z rednim indeksiranjem krije vsakršno povečanje stroškov, povezanih z upravljanjem in izvajanjem te službe, na katere ta izvajalec nima vpliva.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: latvijščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran