Na vsebino
EN
24. 10. 2019

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato proti Regione autonoma della Sardegna

C‑515/18

„Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Javne storitve potniškega prevoza – Železniški prevoz – Pogodbe o izvajanju javne službe – Neposredna sklenitev – Obveznost predhodne objave obvestila o neposredni sklenitvi – Obseg“

 

 

 

Člen 7(2) in (4) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 je treba razlagati tako, da pristojni nacionalni organi, ki nameravajo neposredno skleniti pogodbo o izvajanju javne službe za železniški potniški prevoz, niso dolžni, prvič, objaviti ali potencialno zainteresiranim gospodarskim subjektom sporočiti vseh potrebnih informacij, da lahko ti pripravijo dovolj natančno ponudbo, ki bo lahko predmet primerjalne ocene, ter drugič, opraviti te primerjalne ocene vseh ponudb, ki jih eventualno prejmejo po objavi teh informacij.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran