Na vsebino
EN
21. 12. 2023

Infraestruturas de Portugal SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias SA proti Toscca – Equipamentos em Madeira Lda

C‑66/22

„Predhodno odločanje – Postopki javnega naročanja gradenj, blaga in storitev – Direktiva 2014/24/EU – Člen 57(4), prvi pododstavek, točka (d) – Javno naročanje v transportnem sektorju – Direktiva 2014/25/EU – Člen 80(1) – Neobvezni razlogi za izključitev – Obveznost prenosa – Sporazumi, ki jih gospodarski subjekt sklene s ciljem izkrivljanja konkurence – Pristojnost javnega naročnika – Vpliv prejšnje odločbe organa, pristojnega za konkurenco – Načelo sorazmernosti – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Načelo dobrega upravljanja – Obveznost obrazložitve“

 

 

 

1.      Člen 57(4), prvi pododstavek, točka (d), Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

je treba razlagati tako, da

nasprotuje nacionalni ureditvi, ki možnost izključitve ponudbe ponudnika omejuje na resne indice o ravnanjih zadnjenavedenega ponudnika, ki lahko v postopku javnega naročanja, v katerem je prišlo do takega ravnanja, izkrivljajo pravila konkurence.

2.      Člen 57(4), prvi pododstavek, točka (d), Direktive 2014/24

je treba razlagati tako, da

nasprotuje nacionalni ureditvi, ki pristojnost za izključitev gospodarskih subjektov iz postopkov javnega naročanja zaradi kršitve pravil konkurence podeljuje le nacionalnemu organu, pristojnemu za konkurenco.

3.      Člen 57(4), prvi pododstavek, točka (d), Direktive 2014/24 v povezavi z načelom dobrega upravljanja

je treba razlagati tako, da

mora biti odločitev javnega naročnika o zanesljivosti gospodarskega subjekta, sprejeta na podlagi razloga za izključitev iz te določbe, obrazložena.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: portugalščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran