Na vsebino
EN
7. 9. 2023

Evropska komisija proti Republiki Poljski

C‑601/21

„Neizpolnitev obveznosti države – Javna naročila storitev – Državna tiskarna – Izdelava osebnih dokumentov in drugih uradnih listin ter sistemov za upravljanje s temi listinami – Nacionalna zakonodaja, ki določa, da se naročila za to izdelavo oddajo podjetju javnega prava brez predhodne izvedbe postopka javnega naročanja – Člen 346(1)(a) PDEU – Direktiva 2014/24/EU – Člen 1(1) in (3) – Člen 15(2) in (3) – Posebni varnostni ukrepi – Zavarovanje bistvenih varnostnih interesov države članice“

 

 

 

1.      Republika Poljska s tem, da je v nacionalni zakonodaji določila izključitve, ki v Direktivi 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES niso določene, v zvezi z oddajo naročil za izdelavo, prvič, javnih listin iz člena 4, točka 5c, ustawa Prawo zamówień publicznych (zakon o javnem naročanju) z dne 29. januarja 2004, kakor je bil spremenjen z ustawa o dokumentach publicznych (zakon o javnih listinah) z dne 22. novembra 2018, razen osebnih dokumentov vojaških oseb in njihovih osebnih izkaznic, službenih izkaznic policistov, mejnih policistov, agentov državne varnosti, uslužbencev notranje varnostne agencije, uslužbencev obveščevalne agencije, uslužbencev vojaške protiobveščevalne službe in poklicnih vojakov, imenovanih na delovno mesto pri vojaški protiobveščevalni službi, uslužbencev vojaške obveščevalne službe in poklicnih vojakov, imenovanih na delovno mesto pri vojaški obveščevalni službi, in pripadnikov vojaške policije, in drugič, trošarinskih znamk, zakonsko predpisanih znamk, kontrolnih nalepk, glasovnic, holografskih znakov na potrdilih o pravici do glasovanja in mikroprocesorskih sistemov s programsko opremo, ki služijo upravljanju z javnimi listinami, ter računalniških sistemov in baz podatkov, ki so potrebni za uporabo javnih listin, prav tako iz tega člena 4, točka 5c, ni izpolnila obveznosti iz člena 1(1) in (3) ter člena 15(2) in (3) Direktive 2014/24 v povezavi s členom 346(1)(a) PDEU.

2.      V preostalem delu se tožba zavrne.

3.      Republika Poljska nosi svoje stroške in dve tretjini stroškov Evropske komisije.

4.      Evropska komisija nosi eno tretjino svojih stroškov.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: poljščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran