Na vsebino
EN
8. 6. 2023

Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C‑545/21

„Predhodno odločanje – Strukturni skladi Evropske unije – Uredba (ES) št. 1083/2006 – Člen 2, točka 7 – Pojem ‚nepravilnost‘ – Člen 98(1) in (2) – Finančni popravki držav članic v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi – Merila, ki se uporabljajo – Direktiva 2004/18/ES – Člen 45(2), prvi pododstavek, točka (d) – Pojem ,huda poklicna napaka‘“

 

 

 

1. Člen 2, točka 7, Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999

je treba razlagati tako, da

pojem „nepravilnost“ v smislu te določbe zajema ravnanja, ki jih je mogoče opredeliti kot „dejanja korupcije“, storjena v okviru postopka oddaje javnega naročila za izvedbo del, sofinanciranih iz strukturnega sklada Evropske unije, in zaradi katerih je bil sprožen upravni ali sodni postopek, tudi kadar ni dokazano, da so taka ravnanja dejansko vplivala na postopek izbire ponudnika, in kadar ni bila ugotovljena nikakršna dejanska škoda za proračun Unije.

 

2. Člen 98(1) in (2) Uredbe št. 1083/2006

je treba razlagati tako, da

državam članicam v primeru „nepravilnosti“, kot je opredeljena v členu 2, točka 7, te uredbe, nalaga, da za določitev finančnega popravka, ki ga je treba uporabiti, opravijo presojo vsakega primera posebej ob upoštevanju načela sorazmernosti, pri čemer morajo upoštevati zlasti naravo in resnost ugotovljenih nepravilnosti ter njihov finančni učinek na zadevni sklad.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran