Na vsebino
EN
16. 3. 2023

Armaprocure SRL proti Ministerul Apărării Naţionale, BlueSpace Technology SRL

C-493/22

Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Javna naročila - Direktiva 2009/81/ES - Člen 55(4) - Člen 57(2) - Pravni interes - Dostop do revizijskih postopkov - Ponudnik, ki je bil iz postopka javnega naročanja izključen z odločbo naročnika, ki je postala dokončna - Nacionalna ureditev, s katero je takemu ponudniku odvzet dostop do pravnega sredstva - Neobstoj pravnega interesa

 

 

 

Člen 55(4) in člen 57(2) Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES

je treba razlagati tako, da

nasprotujeta temu, da bi lahko imel ponudnik, ki je bil iz postopka javnega naročanja izključen z odločbo naročnika, ki je postala dokončna, na voljo pravno sredstvo zoper pogodbo, sklenjeno z izbranim ponudnikom.

 

 

 

Sklepa v slovenščini ni. Je le izrek.

Jezik postopka: romunščina.

Sklep v angleščini.

Sklep v francoščini.

Sklep v italijanščini.

Sklep v madžarščini.

Sklep v nemščini.


Natisni stran