Na vsebino
EN
13. 1. 2022

Skarb Państwa – Starosta Nyski proti New Media Development & Hotel Services sp. z o.o.

C‑327/20

„Predhodno odločanje – Direktiva 2011/7/EU (se sklicuje na Direktivo 2004/17 in Direktivo 2004/18) – Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih – Področje uporabe – Pojem ‚trgovinski posli‘ – Javni organ kot upnik podjetja – Izključitev – Predaja nepremičnine v trajno uporabo s strani javnega organa podjetju proti plačilu letnega nadomestila“

 

 

 

Pojem „trgovinski posel“ v smislu člena 2, točka 1, Direktive 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih je treba razlagati tako, da ne zajema pobiranja nadomestila, ki se dolguje kot plačilo za trajno uporabo zemljišča, s strani javnega organa od podjetja, katerega upnik je ta javni organ.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: poljščina.

Sodbe v angleščini ni. Je le izrek.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran