Na vsebino
EN
10. 1. 2023

Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA proti Fundação do Desporto, ANO – Sistemas de Informática e Serviços Lda, Link Consulting – Tecnologias de Informação SA

C-469/22

"Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Oddaja javnih naročil za storitve, blago in gradnje - Direktiva 2014/24/EU - Potek postopka - Izbira udeležencev in oddaja naročil - Člen 63 - Gospodarski subjekt, ki za izpolnitev zahtev javnega naročnika uporabi zmogljivosti drugega subjekta - Obveznost tega gospodarskega subjekta, da posreduje dokumente o primernosti podizvajalca po oddaji naročila - Nezdružljivost"

 

 

 

Člen 63 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES v povezavi s členom 59 in uvodno izjavo 84 te direktive

je treba razlagati tako, da

nasprotuje nacionalni ureditvi, na podlagi katere mora gospodarski subjekt, ki namerava zaradi izvedbe javnega naročila uporabiti zmogljivosti drugega subjekta, dokumente o primernosti tega subjekta in njegovo izjavo o zavezi posredovati šele po oddaji zadevnega naročila.

 

 

 

Sklepa v slovenščini ni. Je le izrek.

Jezik postopka: portugalščina.

Sklep v angleščini.

Sklep v francoščini.

Sklep v italijanščini.

Sklep v madžarščini.

Sklep v nemščini.


Natisni stran