Na vsebino
EN
22. 12. 2022

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.

C-204/22

"Predhodno odločanje - Člen 53(2) Poslovnika Sodišča - Člen 267 PDEU - Pojem „sodišče“ - Strukturna in funkcionalna merila - Opravljanje sodnih ali upravnih funkcij - Obveznost sodelovanja predložitvenih organov - Direktivi 89/665/EGS in 2014/24/EU - Javna naročila - Nacionalni organ za nadzor pri postopkih javnega naročanja - Upravičenost ukrepati po uradni dolžnosti - Pristojnost za sankcioniranje - Odločbe, zoper katere je mogoče vložiti pravno sredstvo pred sodiščem - Neobstoj spora pred predložitvenim organom - Očitna nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe"

 

 

 

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Úrad pre verejné obstarávanie (nadzorni organ za javna naročila, Slovaška) z odločbo z dne 16. marca 2022, je očitno nedopusten.

 

 

 

Sklepa v slovenščini ni. Je le izrek.

Jezik postopka: slovaščina.

Sklepa v angleščini ni. Je le izrek.

Sklep v francoščini.

Sklepa v italijanščini ni. Je le izrek.

Sklepa v madžarščini ni. Je le izrek.

Sklepa v nemščini ni. Je le izrek.


Natisni stran