Na vsebino
EN
26. 1. 2023

SC NV Construct SRL proti Judeţul Timiş

C‑403/21

„Predhodno odločanje – Člen 267 PDEU – Pojem ,nacionalno sodišče‘ – Merila – Neodvisnost in obvezna narava sodne pristojnosti zadevnega nacionalnega organa – Stabilnost članov tega organa – Direktiva 2014/24/EU – Postopki javnega naročanja – Člen 58 – Pogoji za sodelovanje – Možnost, da se v te pogoje vključijo obveznosti, ki izhajajo iz posebnih predpisov, ki se uporabljajo za dejavnosti, povezane z zadevnim javnim naročilom, pri čemer te obveznosti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso določene kot pogoj za sodelovanje – Člen 63(1) – Ponudnik, ki za izpolnitev zahtev javnega naročnika uporabi zmogljivosti drugega subjekta – Nemožnost naložiti uporabo podizvajalcev“

 

 

 

1.      Člen 58 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES v povezavi z načeloma sorazmernosti in transparentnosti, ki sta zagotovljeni s členom 18(1), prvi pododstavek, te direktive,

je treba razlagati tako, da

lahko naročnik kot pogoje za sodelovanje določi obveznosti, ki izhajajo iz posebnih predpisov, ki se uporabljajo za dejavnosti, ki jih bo morda treba opraviti v okviru izvedbe javnega naročila in ki so manj pomembne.

2.      Načeli sorazmernosti in transparentnosti, ki sta zagotovljeni s členom 18(1), prvi pododstavek, Direktive 2014/24

je treba razlagati tako, da

nasprotujeta temu, da se dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila samodejno dopolni s pogoji za ugotavljanje usposobljenosti – iz posebnih predpisov, ki se uporabljajo za dejavnosti, povezane z naročilom, ki se oddaja – ki v tej dokumentaciji niso bili določeni in ki jih javni naročnik zadevnim gospodarskim subjektom ni nameraval naložiti.

3.      Člen 63(1) Direktive 2014/24

je treba razlagati tako, da

nasprotuje temu, da bi bil ponudnik izključen iz postopka oddaje javnega naročila, ker ni določil podizvajalca, ki mu namerava zaupati izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz posebnih predpisov, ki se uporabljajo za dejavnosti, povezane z zadevnim naročilom, pri čemer te obveznosti niso določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, če je ta ponudnik v svoji ponudbi pojasnil, da bo te obveznosti izpolnil z uporabo zmogljivosti drugega subjekta, na katerega pa ni vezan s pogodbo o podizvajanju.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: romunščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran