Na vsebino
EN
8. 12. 2022

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ proti Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

C‑769/21

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 18(1) – Načela enakega obravnavanja, preglednosti in sorazmernosti – Odločitev o umiku javnega razpisa – Ponudbi, ki ju ločeno vložita ponudnika, ki sta del istega gospodarskega subjekta, in ki sta ekonomsko najugodnejši ponudbi – Zavrnitev izbranega ponudnika, da podpiše pogodbo – Odločitev naročnika, da zavrne ponudbo naslednjega ponudnika, da postopek ustavi in da začne nov postopek javnega naročanja“

 

 

 

Načelo sorazmernosti v smislu člena 18(1) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

je treba razlagati tako, da

nasprotuje nacionalni ureditvi, ki naročniku nalaga, da postopek oddaje javnega naročila ustavi, kadar – v primeru umika ponudnika, ki je bil prvotno izbran, ker je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo – ponudnik, ki je predložil naslednjo ekonomsko najugodnejšo ponudbo, s prvonavedenim ponudnikom tvori enoten gospodarski subjekt.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: latvijščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran