Na vsebino
EN
30. 9. 2022

„ĒDIENS & KM.LV“ PS proti Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs

C-592/21

Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Javno naročanje - Direktiva 2014/24/EU - Potek postopka - Izbor udeležencev - Pogoji za sodelovanje - Tehnične in strokovne sposobnosti - Člen 58(4) - Načini dokazovanja - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - Člen 59 - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov - Člen 63(1) - Skupina gospodarskih subjektov - Pogoj, povezan s poklicnimi izkušnjami, ki ga mora izpolnjevati član skupine, ki bo v primeru oddaje naročila zadolžen za izvajanje dejavnosti, za katere se zahteva ta izkušnja - Pogoj, ki ni določen v razpisni dokumentaciji - Nevplivanje solidarne odgovornosti, ki velja v okviru statusa družbe z neomejeno odgovornostjo

 

 

 

Člen 63(1) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES v povezavi s členom 59 te direktive

je treba razlagati tako, da

če se ugotovi, da je v primeru oddaje javnega naročila storitev skupini gospodarskih subjektov za izvajanje dejavnosti, za katere se zahteva izkušnja, zadolžen le en član skupine, se lahko skupina ponudnica za dokaz, da izpolnjuje pogoj, povezan s poklicnimi izkušnjami, ki ga je javni naročnik določil v skladu s členom 58(4) te uredbe, sklicuje le na izkušnje navedenega člana te skupine in to tudi, če v razpisni dokumentaciji ni izrecno določeno, da morajo člani skupine gospodarskih subjektov ta pogoj izpolnjevati posamično.

 

 

 

Sklepa v slovenščini ni. Je le izrek.

Jezik postopka: latvijščina.

Sklepa v angleščini ni. Je le izrek.

Sklep v francoščini.

Sklepa v italijanščini ni. Je le izrek.

Sklepa v madžarščini ni. Je le izrek.

Sklepa v nemščini ni. Je le izrek.


Natisni stran