Na vsebino
EN
6. 10. 2021

Monument Vandekerckhove NV proti Stad Gent

C-316/21

"Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Direktiva 2014/24/EU - Potek postopka - Izbor udeležencev in oddaja javnih naročil - Člen 63 - Ponudnik, ki uporabi zmogljivosti drugega subjekta za izpolnitev zahtev javnega naročnika - Neizpolnjevanje pogojev glede tehnične in strokovne usposobljenosti ponudnika, s strani subjekta, katerega zmogljivosti želi uporabiti ponudnik - Obveznost, da se temu ponudniku dovoli, da nadomesti ta subjekt - Načelo sorazmernosti"

 

 

 

Člen 63(1), drugi pododstavek, Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, v povezavi z načeli enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in sorazmernosti, iz člena 18(1) te direktive, je treba razlagati tako, da je javni naročnik, če ugotovi, da subjekt, katerega zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, ne izpolnjuje meril za izbor, od gospodarskega subjekta dolžan zahtevati zamenjavo tega subjekta, če ne želi biti izključen iz zadevnega postopka oddaje javnega naročila.

 

 

 

Sklepa v slovenščini ni. Je le izrek.

Jezik postopka: nizozemščina.

Sklepa v angleščini ni. Je le izrek.

Sklep v francoščini.

Sklepa v italijanščini ni. Je le izrek.

Sklepa v madžarščini ni. Je le izrek.

Sklepa v nemščini ni. Je le izrek.


Natisni stran