Na vsebino
EN
13. 10. 2022

Liberty Lines SpA proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C‑437/21

„Predhodno odločanje – Promet – Uredba (EGS) št. 3577/92 – Člena 1 in 4 – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Člen 1 – Neposredno sklepanje pogodb o javni službi – Storitve javnega hitrega pomorskega potniškega prometa – Izenačitev s storitvami železniškega prevoza, opravljenega po morju“

 

 

 

Uredbo Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) in zlasti njena člena 1(1) in 4(1)

je treba razlagati tako, da

nasprotuje nacionalni določbi, katere cilj je izenačitev storitev pomorskega prevoza s storitvami železniškega prevoza, če je posledica te izenačitve to, da se za zadevno storitev ne uporabijo pravila o javnih naročilih, ki se sicer zanjo uporabljajo.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran