Na vsebino
EN
1. 8. 2022

Roma Multiservizi SpA, Rekeep SpA proti Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

C‑332/20

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Koncesijske pogodbe – Ustanovitev družbe z mešanim kapitalom – Oddaja upravljanja ,storitve integriranega izobraževanja‘ tej družbi – Določitev zasebnega družbenika v skladu z razpisnim postopkom – Direktiva 2014/23/EU – Člen 38 – Direktiva 2014/24/EU – Člen 58 – Uporabnost – Merila in house – Zahteva po minimalni udeležbi zasebnega družbenika v kapitalu družbe z mešanim kapitalom – Posredna udeležba javnega naročnika v kapitalu zasebnega družbenika – Merila za izbiro“

 

 

 

1.      Člen 58 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2365 z dne 18. decembra 2017, je treba razlagati tako, da javni naročnik lahko gospodarski subjekt izključi iz postopka, katerega namen je na eni strani ustanoviti družbo z mešanim kapitalom in na drugi strani tej družbi dodeliti javno naročilo storitev, če je ta izključitev utemeljena s tem, da bi bila zaradi posredne udeležbe, ki jo ima ta javni naročnik v kapitalu tega gospodarskega subjekta, največja udeležba navedenega javnega naročnika v kapitalu te družbe, kot je bila določena v razpisni dokumentaciji, v resnici presežena, kadar bi ta javni naročnik ta gospodarski subjekt izbral za svojega družbenika, če taka presežna udeležba povečuje gospodarsko nepredvidljivost, ki ji je izpostavljen ta javni naročnik.

2.      Člen 38 Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2366 z dne 18. decembra 2017, je treba razlagati tako, da javni naročnik lahko gospodarski subjekt izključi iz postopka, katerega namen je na eni strani ustanoviti družbo z mešanim kapitalom in na drugi strani tej družbi dodeliti koncesijo za storitve, če je ta izključitev utemeljena s tem, da bi bila zaradi posredne udeležbe, ki jo ima ta javni naročnik v kapitalu tega gospodarskega subjekta, največja udeležba navedenega javnega naročnika v kapitalu te družbe, kot je bila določena v razpisni dokumentaciji, v resnici presežena, kadar bi ta javni naročnik ta gospodarski subjekt izbral za svojega družbenika, če taka presežna udeležba povečuje gospodarsko nepredvidljivost, ki ji je izpostavljen ta javni naročnik.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran