Na vsebino
EN
15. 9. 2022

Veridos GmbH proti Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

C‑669/20

„Predhodno odločanje – Direktiva 2009/81/ES – Usklajevanje postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev – Člena 38 in 49 – Obveznost preverjanja obstoja neobičajno nizke ponudbe – Merilo za presojo neobičajne nizkosti ponudbe, ki ga določa nacionalna zakonodaja – Neuporaba – Zahteva po obstoju najmanj treh ponudb – Merilo, ki temelji na zahtevi, da je ponudba za več kot 20 % ugodnejša od povprečne vrednosti ponudb, ki so jih predložili drugi ponudniki – Sodni nadzor“

 

 

1.      Člena 38 in 49 Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES

je treba razlagati tako:

javni naročniki morajo v primeru suma, da je ponudba neobičajno nizka, preveriti, ali je ponudba dejansko taka, ob upoštevanju vseh upoštevnih elementov javnega razpisa in razpisnih zahtev, pri tem pa nezmožnost uporabe meril, ki jih za to določa nacionalna zakonodaja, in število predloženih ponudb v zvezi s tem nista upoštevna.

2.      Člen 55(2) Direktive 2009/81 v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

je treba razlagati tako:

kadar javni naročnik ni začel postopka preverjanja morebitne neobičajne nizkosti ponudbe, ker je menil, da nobena od ponudb, ki so mu bile predložene, nima take narave, je njegova presoja lahko predmet sodnega nadzora v okviru pravnega sredstva zoper odločbo o oddaji zadevnega javnega naročila.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: bolgarščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran