Na vsebino
EN
24. 2. 2022

Alstom Transport SA proti Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG – Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz – Sucursala Bucureşti

C-532/20

„Predhodno odločanje – Direktiva 92/13/EGS – Postopki za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju – Člen 1(1) in (3) – Dostop do revizijskih postopkov – Člen 2c – Roki za vložitev zahtevka za revizijo – Izračun – Zahtevek za revizijo zoper odločitev o dovolitvi udeležbe ponudnika“

 

 

Člen 1(1), četrti pododstavek, in (3) ter člen 2c Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014, je treba razlagati tako, da se lahko rok, v katerem lahko izbrani ponudnik vloži zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika, s katero je bila ponudba neizbranega ponudnika razglašena za dopustno, izračuna tako, da se kot izhodišče upošteva datum, ko je izbrani ponudnik prejel to naročnikovo odločitev, tudi če na ta dan neizbrani ponudnik ni oziroma še ni vložil zahtevka za revizijo zoper to odločitev. Če pa ob vročitvi ali objavi navedene odločitve izbranemu ponudniku ni bil v skladu z navedenim členom 2c posredovan povzetek ustreznih razlogov za to odločitev, kot so informacije o načinu ocenjevanja navedene ponudbe, je ta rok treba izračunati tako, da se kot izhodišče upošteva trenutek posredovanja takega povzetka temu izbranemu ponudniku.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: romunščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran