Na vsebino
EN
3. 2. 2022

Advania Sverige AB, Kammarkollegiet proti Dustin Sverige AB

C‑461/20

„Predhodno odločanje – Direktiva 2014/24/EU – Člen 72 – Sprememba naročil v teku – Prenos okvirnih sporazumov – Novi izvajalec, ki je po razglasitvi stečaja prvotnega izvajalca prevzel pravice in obveznosti, dodeljene zadnjenavedenemu na podlagi okvirnega sporazuma – Potrebnost ali nepotrebnost novega postopka javnega naročanja“

 

Člen 72(1)(d)(ii) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da je treba za gospodarski subjekt, ki je po začetku stečajnega postopka prvotnega izvajalca, ki je privedel do likvidacije tega izvajalca, prevzel le pravice in obveznosti zadnjenavedenega, ki izhajajo iz okvirnega sporazuma, sklenjenega z naročnikom, šteti, kot da je tega prvotnega izvajalca delno nasledil po prestrukturiranju podjetja v smislu te določbe.

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: švedščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran