Na vsebino
EN
24. 3. 2021

NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE – LDK Symvouloi Michanikoi AE, NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites AE, LDK Symvouloi Michanikoi AE proti Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP), Attiko Metro AE

C‑771/19

„Predhodno odločanje – Oddaja javnih naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev – Direktiva 92/13/EGS – Revizijski postopki – Predpogodbena faza – Ocenjevanje ponudb – Zavrnitev tehnične ponudbe in sprejem ponudbe konkurenta – Odlog izvršitve tega akta – Zakoniti interes neizbranega ponudnika, da izpodbija zakonitost ponudbe izbranega ponudnika

 

 

 

Člen 1(1) in (3), člen 2(1)(a) in (b) ter člen 2a(2) Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014, je treba razlagati tako, da se ponudnik, ki je bil izključen iz postopka oddaje javnega naročila v fazi pred fazo oddaje tega naročila in čigar predlog za odlog izvršitve sklepa o njegovi izključitvi iz tega postopka je bil zavrnjen, lahko v svojem predlogu za odlog izvršitve sklepa, s katerim je bila sprejeta sočasno vložena ponudba drugega ponudnika, sklicuje na vse razloge, ki se nanašajo na kršitev prava Unije na področju javnih naročil ali nacionalnih pravil o prenosu tega prava, vključno z razlogi, ki ne izkazujejo povezave z nepravilnostmi, zaradi katerih je bila njegova ponudba izključena. Na to možnost ne vpliva okoliščina, da je bil zahtevek za revizijo pred neodvisnim nacionalnim organom, ki ga je moral ta ponudnik v skladu z nacionalnim pravom predhodno vložiti zoper sklep o svoji izključitvi, zavrnjen, če ta zavrnitev ni postala pravnomočna.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: grščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran