Na vsebino
EN
3. 2. 2021

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl proti De Vellis Servizi Globali Srl

C‑155/19

Združeni zadevi C-155/19 Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl proti De Vellis Servizi Globali Srl in 156/19 Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl proti De Vellis Servizi Globali Srl.

 

 

 

Predhodno odločanje – Javna naročila – Postopek oddaje javnega naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 2(1), točka 4 – Javni naročnik – Osebe javnega prava – Pojem – Nacionalna športna zveza – Zadovoljevanje potreb splošnega interesa – Nadzor nad upravljanjem zveze, ki ga izvaja oseba javnega prava

 

 

 

1.      Člen 2(1), točka 4(a), Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da se za subjekt, ki opravlja javne naloge, ki so izčrpno opredeljene v nacionalnem pravu, lahko šteje, da je bil ustanovljen za poseben namen zadovoljevanja potreb splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne narave, v smislu te določbe, čeprav ta subjekt ni bil ustanovljen v obliki javnega organa, temveč kot združenje zasebnega prava, in nekatere njegove dejavnosti, ki jih lahko financira s svojimi sredstvi, niso javne.

2.      Drugo možnost iz člena 2(1), točka 4(c), Direktive 2014/24 je treba razlagati tako, da kadar nacionalna športna zveza na podlagi nacionalnega prava uživa avtonomijo upravljanja, je mogoče šteti, da je ta zveza pod upravljavskim nadzorom javnega organa le, če iz analize vseh pooblastil, ki jih ima ta organ na voljo v zvezi z navedeno zvezo, izhaja, da obstaja dejavni nadzor nad upravljanjem, ki dejansko ogroža to avtonomijo do te mere, da lahko navedeni organ vpliva na odločitve iste zveze v zvezi z javnimi naročili. Okoliščina, da različne nacionalne športne zveze vplivajo na dejavnost zadevnega javnega organa, ker imajo večino v glavnih kolegijskih organih odločanja tega organa, je upoštevna le, če se lahko ugotovi, da lahko vsaka od teh zvez sama v veliki meri vpliva na javni nadzor, ki ga nad njo izvaja ta organ, zaradi česar bi bil ta nadzor izničen in bi takšna nacionalna športna zveza tako ponovno pridobila nadzor nad svojim upravljanjem, in to ne glede na vpliv drugih nacionalnih športnih zvez v podobnem položaju.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.

 


Natisni stran