Na vsebino
EN
14. 1. 2021

RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré‑Behaegel BVBA proti Vlaams Gewest

C‑387/19

Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 57(6) – Neobvezni razlogi za izključitev – Ukrepi, ki jih sprejme gospodarski subjekt, da dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju neobveznega razloga za izključitev – Obveznost gospodarskega subjekta, da predloži dokaz o teh ukrepih na lastno pobudo – Neposredni učinek

 

 

 

 

1.      Člen 57(6) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2170 z dne 24. novembra 2015, je treba razlagati tako, da nasprotuje praksi, v skladu s katero mora gospodarski subjekt na lastno pobudo ob oddaji vloge za sodelovanje ali ponudbe predložiti dokaz o sprejetih popravnih ukrepih, da dokaže svojo zanesljivost, čeprav zoper njega obstaja neobvezni razlog za izključitev iz člena 57(4) te direktive, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2015/2170, ker taka obveznost ne izhaja niti iz veljavnih nacionalnih predpisov niti iz dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila. Nasprotno, člen 57(6) navedene direktive, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2015/2170, ne nasprotuje taki obveznosti, kadar je ta jasno, natančno in nedvoumno določena v veljavnih nacionalnih predpisih in se je zadevni gospodarski subjekt z njo seznanil z dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila.

2.      Člen 57(6) Direktive 2014/24, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2015/2170, je treba razlagati tako, da ima neposreden učinek.

 

 

 

 Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nizozemščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.

 


Natisni stran