Na vsebino
EN
30. 6. 2020

Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA proti Regione Campania

C-618/19

Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Javno naročanje - Direktiva 2014/24/EU - Člen 12(4) - Oddaja naročila negospodarski javni družbi brez objave povabila k oddaji ponudb - Naročilo storitev v zvezi z upravljanjem davka na motorna vozila - Izključitev v zvezi s pogodbami, ki se nanašajo na sodelovanje med javnimi družbami - Pogoji

 

 

 

Člen 12(4) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni določbi, ki omogoča oddajo storitev v zvezi z upravljanjem davka na motorna vozila neposredno, brez javnega naročila negospodarski javni družbi, katere naloga je upravljanje javnega registra motornih vozil.Člen 12(4) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni določbi, ki omogoča oddajo storitev v zvezi z upravljanjem davka na motorna vozila neposredno, brez javnega naročila negospodarski javni družbi, katere naloga je upravljanje javnega registra motornih vozil.

 

 

 

 Sklepa v slovenščini ni. Je le izrek.

Jezik postopka: italijanščina.

Sklepa v angleščini ni. Je le izrek.

Sklep v francoščini.

Sklep v italijanščini.

Sklepa v madžarščini ni. Je le izrek.

Sklepa v nemščini ni. Je le izrek.

 


Natisni stran