Na vsebino
EN
18. 6. 2020

Porin kaupunki, ob udeležbi Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

C‑328/19

Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Člen 1(2)(a) – Javna naročila na področju storitev prevoza – Pogodba o sodelovanju med občinami glede organizacije in opravljanja storitev socialnega in zdravstvenega varstva, ki temelji na tako imenovanem modelu ‚odgovorne občine‘ v smislu finskega prava – Prenos odgovornosti za organizacijo storitev na eno od občin na zadevnem območju sodelovanja – In house pogodba – Oddaja storitev prevoza brez objave povabila k oddaji ponudb družbi, ki je v celoti v lasti odgovorne občine

 

 

 

1.      Člen 1(2)(a) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da je pogodba, v skladu s katero občine, stranke te pogodbe, na eno od njih prenesejo odgovornost organizacije storitev za te občine, izključena iz področja uporabe te direktive, ker določa prenos pristojnosti v smislu člena 4(2) PEU, kot se razlaga v sodbi z dne 21. decembra 2016, Remondis (C51/15, EU:C:2016:985).

2.      Člen 1(2)(a) Direktive 2004/18 je treba razlagati tako, da je na podlagi pogodbe o sodelovanju, v skladu s katero občine, stranke te pogodbe, na eno od njih prenesejo odgovornost za organizacijo storitev za te občine, to občino pri oddajah naročil, ki sledijo navedenemu prenosu, mogoče šteti za naročnika in jo pooblastiti, da brez predhodne objave povabila k oddaji ponudb in house subjektu zaupa izvajanje storitev, ki ne zadovoljujejo le njene lastne potrebe, temveč tudi potrebe drugih občin, ki so stranke navedene pogodbe, medtem ko bi morale navedene občine brez tega prenosa pristojnosti same zadostiti svojim potrebam.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: finščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran