Na vsebino
EN
11. 6. 2020

Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

C‑219/19

Predhodno odločanje – Javna naročila gradenj, blaga in storitev – Direktiva 2014/24/EU – Postopek oddaje javnega naročila storitev – Arhitekturne in inženirske storitve – Člena 19(1) in 80(2) – Nacionalna zakonodaja, ki možnost sodelovanja omejuje zgolj na gospodarske subjekte nekaterih pravnih oblik

 

 

 

Člena 19(1) in 80(2) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES v povezavi z uvodno izjavo 14 te direktive je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki izključuje možnost, da nepridobitni subjekti sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila inženirskih in arhitekturnih storitev, čeprav so ti subjekti z nacionalnim pravom pooblaščeni ponujati storitve, na katere se nanaša zadevno naročilo.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran