Na vsebino
EN
11. 6. 2020

Vert Marine SAS proti Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

C‑472/19

Predhodno odločanje – Postopek podeljevanja koncesijskih pogodb – Direktiva 2014/23/EU – Člen 38(9) – Sistem popravnih ukrepov, namenjenih dokazu ponovne vzpostavitve zanesljivosti gospodarskega subjekta, na katerega se nanaša razlog za izključitev – Nacionalna ureditev, s katero se gospodarskim subjektom, za katere velja obvezen razlog za izključitev, pet let prepove sodelovanje v postopku podeljevanja koncesijskih pogodb – Izključitev vsakršne možnosti, da bi takšni subjekti predložili dokaz o sprejetih popravnih ukrepih

 

 

 

1.      Člen 38(9) Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, s katero se gospodarskemu subjektu, ki je pravnomočno obsojen za eno od kaznivih dejanj iz člena 38(4) te direktive in mu je zato po samem zakonu prepovedano sodelovati v postopkih za podeljevanje koncesijskih pogodb, ne daje možnosti, da predloži dokaz, da je sprejel popravne ukrepe, s katerimi je mogoče dokazati ponovno vzpostavitev njegove zanesljivosti.

2.      Člen 38(9) in (10) Direktive 2014/23 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se pristojnost za presojo ustreznosti popravnih ukrepov, ki jih je sprejel gospodarski subjekt, naloži sodnim organom, če se z nacionalno ureditvijo, ki je bila za to uvedena, spoštujejo vse zahteve iz člena 38(9) te direktive, in če je postopek, ki se uporabi, združljiv z roki, določenimi v postopku podeljevanja koncesijskih pogodb. Poleg tega je treba člen 38(9) Direktive 2014/23 razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, s katero se pravosodnim organom omogoča, da odredijo, da se za osebo odpravi zakonska prepoved sodelovanja v postopkih za podeljevanje koncesijskih pogodb po kazenski obsodbi, da taka prepoved preneha ali da se vsakršni zaznamek obsodbe izbriše iz kazenske evidence, če so s takimi sodnimi postopki dejansko izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem sistemom, in ustrezajo cilju, ki se z njim dosega, zlasti če omogočajo, da se, kadar gospodarski subjekt želi sodelovati v postopku dodeljevanja koncesijskih pogodb, prepoved, ki se nanaša nanj, pravočasno odpravi zgolj glede na ustreznost popravnih ukrepov, na katere se sklicuje ta subjekt in ki jih pristojni pravosodni organ oceni v skladu z zahtevami iz te določbe, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: francoščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran