Na vsebino
EN
4. 6. 2020

Remondis GmbH proti Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

C‑429/19

Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 12(4) – Področje uporabe – Javna naročila med osebami v javnem sektorju – Pojem ‚sodelovanje‘ – Neobstoj

 

 

Člen 12(4)(a) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da sodelovanje med javnimi naročniki ne more biti podano, kadar javni naročnik, pristojen za nalogo v javnem interesu na svojem območju, ki je z nacionalnim pravom naložena izključno njemu in za opravljanje katere je treba izvajati več postopkov, te naloge ne opravlja povsem sam, temveč drugega javnega naročnika, ki od njega ni odvisen in je na svojem območju ravno tako pristojen za to nalogo v javnem interesu, pooblasti za izvajanje enega od potrebnih postopkov proti plačilu.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran