Na vsebino
EN
26. 3. 2020

Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út ‑ és Vasúttervezési Kft., Sixense Soldata in Budapesti Közlekedési Zrt. proti Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

C-496/18

Združeni zadevi C-496/18 Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út ‑ és Vasúttervezési Kft., Sixense Soldata in Budapesti Közlekedési Zrt. proti Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság in C-497/18 Budapesti Közlekedési Zrt. proti Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

 

 

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Revizijski postopki oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje – Direktiva 89/665/EGS – Postopek oddaje javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju – Direktiva 92/13/EGS – Oddaja javnih naročil – Direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU – Nadzor nad uporabo pravil o oddaji javnih naročil – Nacionalna ureditev, ki nekaterim organom omogoča, da začnejo postopek po uradni dolžnosti, če se pogodba, ki se je začela izpolnjevati, nezakonito spremeni – Prekluzija glede uveljavljanja pravice do sprožitve postopka po uradni dolžnosti – Načeli pravne varnosti in sorazmernosti“

 

 

 

1.      Uvodni izjavi 25 in 27 Direktive 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil, člen 1(1) in (3) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66, člen 1(1) in (3) Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66, člen 83(1) in (2) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES ter člen 99(1) in (2) Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES je treba razlagati tako, da državam članicam niti ne nalagajo niti ne prepovedujejo sprejetja zakonodaje, v skladu s katero lahko nadzorni organ zaradi zaščite finančnih interesov Evropske unije po uradni dolžnosti začne revizijski postopek za nadzor kršitev zakonodaje na področju javnih naročil. Vendar tak postopek, kadar je določen, spada na področje uporabe prava Unije, ker javna naročila, ki so predmet take revizije, spadajo na stvarno področje uporabe direktiv o javnih naročilih, in mora torej biti v skladu s tem pravom, vključno z njegovimi splošnimi načeli, med katerimi je splošno načelo pravne varnosti.

2.      Splošno načelo pravne varnosti nasprotuje temu, da v okviru revizijskega postopka, ki ga nadzorni organ začne zaradi zaščite finančnih interesov Evropske unije, nova nacionalna zakonodaja za nadzor zakonitosti sprememb pogodb o javnem naročilu določi, da se tak postopek začne v prekluzivnem roku, ki ga določa nova zakonodaja, čeprav se je prekluzivni rok, določen s prejšnjo zakonodajo, ki se je uporabila na datum teh sprememb, iztekel.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: madžarščina.

Sodbe ni v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran