Na vsebino
EN
20. 11. 2019

Indaco Service Soc. coop. sociale proti Ufficio Territoriale del Governo Taranto

C-552/18

Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Javno naročanje - Direktiva 2014/24/EU - Člen 57(4)(c) in (g) - Dodeljevanje javnih naročil za storitve - Neobvezni razlogi za izključitev - Hujša kršitev poklicnih pravil - Izpodbijanje integritete gospodarskega subjekta - Predhodna pogodba - Izvedba - Kršitve - Odpoved - Pravno sredstvo - Presoja kršitve pogodbe s strani javnega naročnika - Prekluzija do konca sodnega postopka

 

 

Člen 57(4)(c) in (g) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, na podlagi katere vložitev pravnega sredstva zoper odločitev o odpovedi pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki jo naročnik sprejme zaradi hujše kršitve poklicnih pravil med izvajanjem te pogodbe, naročniku, ki začne nov postopek javnega naročila, onemogoča, da bi izključil gospodarski subjekt v fazi izbire ponudnikov na podlagi presoje zanesljivosti tega gospodarskega subjekta.

 

 

Sklepa ni v slovenščini, je le izrek.

Jezik postopka: italijanščina.

Sklepa ni v angleščini, je le izrek.

Sklep v francoščini.

Sklep v italijanščini.

Sklepa ni v madžarščini, je le izrek.

Sklepa ni v nemščini, je le izrek.


Natisni stran