Na vsebino
EN
30. 1. 2020

Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA proti Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

C‑395/18

„Predhodno odločanje – Oddaja javnih naročil blaga, gradenj ali storitev – Direktiva 2014/24/EU – Člen 18(2) – Člen 57(4) – Neobvezni razlogi za izključitev – Razlog za izključitev, ki se nanaša na podizvajalca, navedenega v ponudbi gospodarskega subjekta – Neizpolnitev obveznosti podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava – Nacionalna ureditev, ki določa samodejno izključitev gospodarskega subjekta za tako neizpolnitev"

 

 

Člen 57(4)(a) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES ne nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero ima naročnik možnost ali celo obveznost, da gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, izključi, če je ugotovljen razlog za izključitev iz te določbe glede enega od podizvajalcev, navedenih v ponudbi tega subjekta. Nasprotno pa ta določba v povezavi s členom 57(6) te direktive in načelo sorazmernosti nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki določa samodejnost take izključitve.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran