Na vsebino
EN
27. 11. 2019

Tedeschi Srl, Consorzio Stabile Istant Service proti C. M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

C‑402/18

Predhodno odločanje – Člena 49 in 56 PDEU – Javno naročanje – Direktiva 2004/18/ES – Člen 25 – Dajanje naročil podizvajalcem – Nacionalna ureditev, ki omejuje možnost izvajanja javnega naročila s podizvajalci na 30 % celotne pogodbene vrednosti javnega naročila in prepoveduje znižanje cen, ki se zaračunajo za storitve, oddane v podizvajanje, za več kot 20 % glede na cene iz oddanega naročila

 

 

 

Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da:

–        nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki določa, da delež javnega naročila, ki ga ponudnik lahko da tretjim osebam v podizvajanje, ne sme preseči 30 %;

–        nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki omejuje možnost, da bi se cene, ki se zaračunajo za storitve, dane v podizvajanje, znižale za več kot 20 % glede na cene, ki izhajajo iz oddanega naročila.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodbe ni v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran