Na vsebino
EN
3. 10. 2019

Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA proti Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

C‑267/18

Predhodno odločanje – Javna naročila – Postopek javnega naročanja – Direktiva 2014/24/EU – Člen 57(4) – Neobvezni razlogi za izključitev – Izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku javnega naročanja – Odpoved prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi oddaje deleža del podizvajalcem – Pojem ,precejšnje ali stalne pomanjkljivosti‘ – Obseg

 

 

Člen 57(4)(g) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da to, da je gospodarski subjekt delež del v okviru prejšnjega javnega naročila oddal podizvajalcem brez dovoljenja naročnika, zaradi česar je bila pogodba o izvedbi tega javnega naročila odpovedana, pomeni precejšnjo ali stalno pomanjkljivost pri izpolnjevanju ključne zahteve navedene pogodbe o izvedbi javnega naročila v smislu navedene določbe in zato upravičuje izključitev tega gospodarskega subjekta iz sodelovanja v kasnejšem postopku javnega naročanja, če naročnik, ki organizira ta postopek javnega naročanja, po tem, ko je sam presodil celovitost in zanesljivost gospodarskega subjekta, na katerega se nanaša odpoved prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila, meni, da tako podizvajanje povzroči prekinitev zaupnega razmerja z zadevnim gospodarskim subjektom. Vendar pa mora naročnik pred tako izključitvijo v skladu s členom 57(6) te direktive v povezavi z uvodno izjavo 102 navedene direktive temu gospodarskemu subjektu dati možnost, da predloži popravne ukrepe, ki jih je sprejel po odpovedi prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: romunščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran